Zasady pobytu  w Folwarku Gościno-Dwór napisane głównie dla Państwa i naszego bezpieczeństwa

1. Prosimy naszych Gości do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. W dniu przyjazdu prosimy o wypełnienie karty rejestracyjnej na podstawie dokumentu tożsamości.

3. Na terenie Folwarku wskażemy Państwu miejsce postoju samochodu, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.

5. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą otrzymują Państwo e-mailem lub telefonicznie, po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę wpłacają Państwo w dniu przyjazdu.
Przy rezygnacji z części pobytu w czasie jego trwania,
pieniądze nie są zwracane.

6. Śniadanie serwujemy w godzinach 8.00 – 10.00,
a w sobotę i niedzielę do godziny 11.

7. W budynku i pokojach prosimy bezwzględnie nie palić. Wskażemy Państwu miejsce, w którym można palić.

8. W godzinach 22.00 – 7.00 obowiązuje cisza nocna,
chyba że wcześniej ustalimy warunki zabawy.

9. Udostępniamy Państwu klucze do bramy wjazdowej. Prosimy, by dopilnować zamknięcia wrót bramy ze względu na obecność zwierząt i dzieci.

10. Służymy wszelką pomocą i radą we wszystkich kwestiach dotyczących pobytu.

Państwa dane są bezpieczne

 

W związku z tym , że od 25 maja 2018 roku przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Folwark Gościno-Dwór Anita Lange,
Gościno-Dwór 1, 78-120 Gościnie. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji Anita Lange
kontakt@folwark-goscinodwor.pl

Państwa dane pozyskane zostały poprzez Państwa kontakt mailowy, smsowy, telefoniczny lub kontakt bezpośredni.
Swoje  imię, numer telefonu i adres e-mail udostępnili nam Państwo poprzez wysłanie maila, smsa lub jako kontakt bezpośredni.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą  Folwark Gościno-Dwór Anita Lange.

Państwa dane nie będą udostępniane osobą trzecim, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel,
dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu
co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą,
w zależności co nastąpi pierwsze.
Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
A także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Powyższe uprawnienia można wykonać poprzez złożenia oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie.

Menu